ايران باستان

کد شناسه :108661
ايران باستان

در اين پژوهش به گونه‌اي مختصر، فرهنگ و تمدن ايران پيش از اسلام با استناد به اسناد و مدارك متعدد معرفي مي‌شود .مقدمه كتاب درباره خاستگاه و ورود آرياييان به ايران و ((برتري آنها در خاور نزديك)) است .هر بخش از كتاب به يكي از سلسله‌هاي حكومتگر ايراني پيش از اسلام اختصاص يافته كه به ترتيب عبارت‌اند از1 :ـ ايران از كوروش تا اسكندر بزرگ :فرمانروايي هخامنشيان ; 2ـ دوره فترت :سلطه مقدونيان بر ايران3 ;ـ ايران در زمان پادشاهي پارتيان ; 4ـ ايران از اردشير يكم تا يزگرد سوم :فرمانروايي ساسانيان .نويسنده در آغاز هر بخش ، نخست به اسناد تاريخي و گواهي مورخان زمانه مانند هرودوت، گزنفون، پلوتارك، استرابو، طبري و ديگران استناد مي‌كند، سپس با ديدگاهي نقادانه، سازمان دولت، چگونگي ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و روابط شاه با رعايا، همچنين زندگي روزمره مردم را در قلمرو شاهنشاهي بررسي و ارزيابي مي‌كند .كتاب با تصاويري از آثار باستاني و نقشه همراه است و با فهرست اعلام و منابع به پايان مي‌رسد (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر