برج فرازان سيماي جهان پيش از جنگ جهاني اول 1890-1914

کد شناسه :108282
برج فرازان سيماي جهان پيش از جنگ جهاني اول 1890-1914

در پژوهش حاضر، نويسنده عوامل و زمينه‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي بروز جنگ جهاني اول را باتحليل رويدادها و وضعيت دوره 25ساله 1890تا 1914ـ بررسي مي‌كند .وي مدعي است "پديده‌اي به اين بدخيمي و نحوست مانند جنگ جهاني اول از يك عصر طلايي برنمي‌خيزد"، وي همچنين معتقد است كه براي يافتن علت‌هاي اين واقعه سهمگين "بايد در چارچوب جامعه به جستجو رفت و به جاي دولتها، جوامع را وجهه نظر قرار داد ."كتاب از هشت فصل تشكيل شده و طي آن ابعاد گوناگون حيات دوران مورد نظر، اعم از سياست، اقتصاد، اوضاع اجتماعي، تلاش‌هاي هنري و فكري، ونهضت‌ها و شخصيت‌ها، حتي جزئيات زندگي روزانه مردم اروپا ترسيم شده و جريانات آن، ريشه‌يابي گرديده است .هشت فصلي كه او به منظور ترسيم چهره جهان (غرب به طور مشخص :انگليس، امريكا و اروپاي غربي) در دوره زماني ياد شده فراهم آورده، هر يك به گفته خود وي "نمايانگر حقيقي "يكي از جنبه‌هاي اصلي عصر مورد نظر است .عناوين و موضوعات فصل‌ها عبارت اند از 1 :ـ آنارشيست‌ها 1914ـ 1890، آرمان و عمل، 2ـ انگلستان 1902 :ـ 1890، بزرگان قوم، 3ـ ايالات متحده آمريكا 1902 :ـ1890، پايان رويا، 4ـ فرانسه 1899 :ـ 1894من طالب پيكارم، 5ـ لاهه 1907 :ـ 1899، طبل پيوسته بانگ، 6ـ آلمان : 1914ـ 1890، حال و هواي نرونيسم، 7ـ انگلستان 1911 :ـ 1902، انتقال قدرت، 8ـ سوسياليست‌ها 1914 :ـ 1890، مرگ ژورس .كتاب با پي نوشت، كتاب نامه، تصاوير و فهرست راهنما به پايان مي‌رسد .گفتني است مترجم كتاب در مقدمه به منظور طرح زمينه موضوعي مناسب به خواننده، سيري كوتاه از تحولات و رويدادها و اوضاع و احوال اروپا در دوره يكصد ساله پيش از دوران مورد بحث كتاب، يعني پس از انقلاب كبير فرانسه از 1789تا 1890، به دست مي‌دهد (منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر