جامعه‌شناسي زنان

کد شناسه :107342
جامعه‌شناسي زنان

مؤلفان، كتاب خود را با نگرشي فمينيستي نگاشته‌اند و به جامعه‌شناسي رسمي و رايج، نگاهي انتقادي دارند. به اعتقاد آنان جامعه‌شناسي نيز مانند علوم ديگر، جانب‌داراست و در نظريه‌ها و پژوهش‌هاي مردمحورانه خود، همواره زنان را ناديده گرفته يا تصويري نادرست از آنها به‌دست داده‌است. بنابراين كتاب از آغاز با انتقاد از جامعه‌شناسي مردمحور آغاز مي‌شود و به عرصه نگرش‌هاي فمينيسم سوسياليستي ادامه مي‌يابد. مؤلفان معتقدند جامعه‌شناسي را بايد از اساس، بازسازي كرد تا بتواند دانشي را كه فمينيست‌ها توليد كرده‌اند، در دل خوي جاي دهد. مباحث اصلي اين كتاب بدين قرار است: نقد فمينيستي جامعه‌شناسي مردمحورانه و راه پيشِ‌روي، زنان و قشربندي ، دختران و زنان جوان، خانواده و خانوار، زنان و بهداشت و تيمارداري، زنان و اشتغال، زنان و جرم و خلاف‌كاري، زنان و سياست و توليد دانش فمينيستي.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر