اوستاي كهن ـ 4 جلد ( قابدار )

کد شناسه :105150
اوستاي كهن  ـ 4 جلد ( قابدار )

اين نوشتار در برگيرنده متن كامل "اوستاي كهن" است كه مضامين آن از نظر زمان متعلق به روزگار پيش از زرتشت (پيش از حدود سه هزار سال پيش) است؛ اما نگارش آن متعلق به عصرهاي پس از زرتشت است و هنگام اين نگارش و بازنويسي دگرباره تا اندازه اي مضامين و باورهاي جديدتر را به متن هاي كهن اضافه كرده اند. در اين كتاب كوشش شده تا بخش هاي كهن اوستا از اضافه هاي جديدتر تفكيك شده بررسي شود. يكي از ويژگي هاي مهم اوستاي كهن، ريشه هاي نجومي بسياري از باورها و نام هاي ياد شده در آن است. نگارنده كوشش كرده است تا.... نشان دهد كه باورهاي پيشينيان ما تا چه اندازه برگرفته از رويدادها و رخدادهاي كيهاني بوده است.....(منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر