طراحي با سمت راست مغز

کد شناسه :105082
طراحي با سمت راست مغز

كتاب حاضر نتيجه ده سال تحقيق درآموزش هنر به شيوه جديد براي افرادي درسنين و مشاغل مختلف است نويسنده بيان مي‌دارد گسترش شيوه جديد طراحي با كاركرد ويژه نيمكره راست مغز درارتباط است. تمرينات اين كتاب نيز با همين هدف برنامه‌ريزي شده است. كتاب شامل دوازده مبحث به شرح ذيل مي باشد: 1ـ طراحي و فن دوچرخه‌سواري 2ـ بيان خويش با طراحي: زبان بدون كلام 3ـ مغز ما: سمت راست وچپ آن 4ـ تقاطع: تجربه انتقال از چپ به راست 5ـ يادآوري: تاريخچه هنري شما 6ـ غلبه بر نظام نشانه‌اي لبه‌ها و خطوط محيطي 7ـ مشاهده شكل فضا: جنبه‌هاي مثبت فضاي منفي 8ـ شاخه شاخه‌شدن در همه جهات: پرسپكتيو با روشي جديد 9ـ همه چيز را يك‌جا سنجيده: جايگاه تناسب 10ـ نگاه به جلو: طراحي از چهره به گونه‌اي آسان 11ـ ورود به دنياي سه بعدي: ديدن نور ـ طراحي سايه 12ـ ذن و طراحي ظاهر قضيه و نقاش بطن قضيه است. پي‌نوشت

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر