فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد11(حشره‌شناسي كشاورزي)

کد شناسه :104549
فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي - جلد11(حشره‌شناسي كشاورزي)

يازدهمين جلد از "فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي "حاوي 1950واژه و اصطلاح علمي مربوط به رشته‌هاي حشره‌شناسي كشاورزي است كه در دو بخش سامان يافته است .واژه‌هاي بخش نخست به ترتيب الفباي عنوان انگليسي مرتب شده و ذيل هر مدخل آن تعريف واژه، سپس معادل يا معادل‌هاي فارسي آن درج گرديده است . بخش دوم كتاب به ترتيب الفباي فارسي مرتب شده و در مقابل هر واژه معادل انگليسي آن به طبع رسيده است .(منبع: خانه كتاب، كتيبه 4)

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر