فرهنگ پرستاري(انگ - فار / مشتمل بر11000 لغت و...)

کد شناسه :104017
فرهنگ پرستاري(انگ - فار / مشتمل بر11000 لغت و...)

فرهنگي است كه نه تنها در آن به اصطلاحات و لغات پرستاري پرداخته شده است بلكه بسياري از لغات كاربردي و مصطلح رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي را نيز شامل مي‌شود. فرهنگ پرستاري حاضر، متضمن 11000 لغت رايج در پزشكي و پيراپزشكي مي‌باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر