رنگ درعكاسي

کد شناسه :103321
رنگ درعكاسي

كتاب حاضر جلد دوم و در واقع مكمل كتاب تركيب‌بندي در عكاسي است. به همراه آن مجموعه‌باارزشي از شناختهاي پايه‌اي هنر عكاسي را تشكيل مي‌دهد كه قادر به برآوردن نيازهاي اساسي دوستداران به عكاسي مي‌باشد. فهرست مطالب كتاب به شرح ذيل است: 1ـ مشخصه رنگهاي مختلف 2ـ تضادهاي رنگها 3ـ توافقهاي رنگها 4ـ منبعهاي نور 5ـ ساخت تصوير و تركيب رنگها 6ـ اطلاعات فني واژگان فارسي و فرانسه و بالعكس

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر