درآمدي بر كتابداري

کد شناسه :101587
درآمدي بر كتابداري

اين اثر شامل چنين موضوعاتي است: تعاريف و مفاهيم كتاب و كتابخانه و انواع، اهداف و خدمات آن؛ اهميت اطلاعات و ارتباط كتابخانه با جامعه و نقش آن؛ انواع مختلف كتابخانه‌ها از نظر اهداف و وظايف؛ نوع مجموعه و نقش آن؛ نوع استفاده‌‌كننده وهمكاري بين كتابخانه‌ها. تنظيم مطالب اين اثر تا حد زيادي از كتاب Library Organization تأليف كريشان كومار استفاده شده و در حوزه درس و «مقدمات كتابداري» به عنوان كتاب درسي براي دانشجويان مقطع كارشناسي توصيه شده‌است. در آخرين فصل، قواعد علم كتابداري، حرفه و ويژگي كتابداري، انجمنهاي كتابداري آمده‌است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر