بنيادهاي اسطوره و حماسه‌ي ايران (16 گفتار)

کد شناسه :101077
بنيادهاي اسطوره و حماسه‌ي ايران (16 گفتار)

كتاب متضمن شانزده گفتار در اسطوره‌شناسي و حماسه‌پژوهي است كه در دو بخش فراهم مي‌آيد .بخش نخست مشتمل بر ده گفتار است كه در آن، نگاه پژوهشگر، بيشتر به سرزمين‌هاي واقع در خاور "ايران زمين بزرگ "يعني كشور پهناور "چين "معطوف است ;بدين ترتيب كه وي يادمان‌هاي كهن ايراني را با همتاهاي آنان در گنجينه فرهنگ قوم ساكن آن سرزمين مي‌سنجد و ريشه‌يابي مي‌كند .در شش گفتار بخش دوم كتاب، رويكرد عمده نويسنده به باختر، حماسه‌ها و افسانه‌ها و داستان‌هاي پهلواني ـ غنايي اروپاييان ـ از اسكانديناوي تا فرانسه و انگليس و ناحيه بالكان ـ بوده مي‌كوشد تا رد پاي ميراث فرهنگي كهن ايرانيان را در گذرگاه‌هاي تمدن غرب بيابد و باز شناسد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر