فرهنگ دانشگاهي (آلماني - فارسي)

کد شناسه :100554
فرهنگ دانشگاهي (آلماني - فارسي)

مشخصات اين فرهنگ به شرح زير مي‌باشد: 1.واژه‌هاي اصلي آلماني فرهنگ با حروف سياه چاپ شده‌اند؛ 2. حرف تعريف هر اسم بلافاصله بعد از آن اسم نوشته مي‌شود؛ 3. حالت ملكي و صيغه جمع هر اسم به ترتيب بعد از حرف تعريف ذكر مي‌شوند؛ 4. مثال‌هاي مربوط به هر واژه با حروف «ايتاليك» در زير واژه نوشته مي‌شوند؛ 5. در صورتي كه واژه آلماني در فعل و اسم يكسان باشد، اوّل فعل بعد از اسم و صفت ذكر شده‌است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر